• Blog
  • 2 augustus 2022
  • Geplaatst door TeamTurfspoor

6.000 betaalbare woningen binnen 10 jaar

In Haarlemmermeer-West wordt hard samengewerkt aan de realisatie ervan.

Op woensdag 6 juli brachten leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer en wethouder Jurgen Nobel, op uitnodiging van de samenwerkende grondeigenaren, een werkbezoek aan Lisserbroek Binnenturfspoor, Lisserbroek Noord, Nieuw-Vennep West en Cruquius/Zwaanshoek. Dit werkbezoek leverde extra energie en goede gesprekken op om stappen te zetten richting realisatie van in elk geval 6.000 betaalbare woningen (12.000 in totaal in heel Haarlemmermeer-West) in de komende 10 jaar in de genoemde gebieden. De samenwerkende grondeigenaren willen graag investeren in goede voorzieningen, natuur en mobiliteit. De gemeente Haarlemmermeer zorgt voor politieke urgentie, flexibiliteit en korte lijnen.

In februari presenteerden de samenwerkende grondeigenaren Haarlemmermeer-West een Manifest aan de Gemeente Haarlemmermeer. Dit Manifest betrof de ambitie om snel een groot aantal woningen in Lisserbroek Binnenturfspoor, Lisserbroek Noord, Nieuw-Vennep West en Cruquius/Zwaanshoek te bouwen. Sindsdien is er veel gebeurd en alles wijst erop dat het moet lukken om in binnen 10 jaar voor een groot aantal mensen een fijne, betaalbare woonplek in Haarlemmermeer-West te realiseren.

Na het aanbieden van het Manifest hebben de grondeigenaren en de gemeente de handen ineengeslagen en het gebied staat nu duidelijk op de agenda. Zo is eind mei in de Tweede Kamer in een aangenomen motie aandacht gevraagd voor de mogelijkheden om snel te gaan bouwen in Haarlemmermeer-West. Daarnaast is in de Neprom-publicatie ‘Aanbod versnellen buitenstedelijk bouwen’ het gebied gepresenteerd als enorm kansrijk om in korte tijd woningen neer te zetten.

Er is een grote wil bij de Gemeente Haarlemmermeer en de samenwerkende grondeigenaren om intensief samen te werken om in Haarlemmermeer-West mooie wijken te bouwen waar mensen met plezier zullen wonen. Er is ruimte voor landelijke- en centrum-dorpse woongebieden. Een waardevolle aanvulling op de huidige meer hoogstedelijke invulling in bijvoorbeeld Hoofddorp Stadshart. Er wordt volop gewerkt aan de uitwerking van bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen en bereikbaarheid.

Gemeente en grondeigenaren willen de vaart erin houden zodat er snel gebouwd kan worden en die eerste 6.000 betaalbare huizen er binnen 10 jaar echt staan. Daarbij is de participatie, het enthousiasme en een gevoel van urgentie van andere stakeholders van groot belang.

Ter illustratie van de inzet van partijen heeft (voorheen) Polderdichter Demi Baltus op verzoek van de samenwerkende grondeigenaren een prachtig gedicht gemaakt: Een goed begin.

Het manifest, de presentatie en het gedicht zijn te downloaden via https://haarlemmermeerwest.mett.nl/omanifest/default.aspx

Deel
Gekopieerd!