• Blog
  • 23 september 2021
  • Geplaatst door TeamTurfspoor

Nieuwsbrief najaar 2021

Het is alweer enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief is verstuurd, maar we hebben niet stil gezeten. We brengen je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Aanbod naar verwachting in 2023
De plan- en besluitvorming voor de ontwikkeling van Turfspoor is volop in beweging, maar vraagt nog wat geduld. De gemeente, bewoners die het dorp vertegenwoordigen, provincie, samenwerkende grondeigenaren en belanghebbenden werken samen hard aan de verschillende planproducten die nodig zijn in het ontwikkelproces.

In 2023 verwachten we een bruikbaar bestemmingsplan te hebben. Dan kunnen wij de eerste huizen te koop aanbieden. Zoals de planning er nu uitziet kan er dan eind 2023/begin 2024 worden gestart met de bouw van Turfspoor.

Winkels en scholen
Het voornemen is dan dat in de eerste fase meteen ook voorzieningen zoals winkels worden meegenomen. In welke fase de scholen volgen, is nu nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de twee basisscholen in Lisserbroek beide straks een dependance binnen Turfspoor krijgen.

Huizen in uiteenlopende prijsklassen
In Turfspoor komen huizen in uiteenlopende prijsklassen, van vrijstaande huizen tot rijhuizen en appartementen. Je kunt hier straks dorps wonen in een centrumachtige sfeer of in een landelijke sfeer. Door heel Turfspoor heen komt een groene zone, waar het heerlijk van het buitenleven genieten is. Een deel van de huizen zal worden gerealiseerd in de sociale huursector.

Bestemmingsplan
Om de nieuwe woningen, winkels, scholen en wegen te kunnen bouwen in Lisserbroek is een nieuw bestemmingsplan nodig. De voorbereiding daarvoor is begonnen. De eerste stap is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat wat de plannen zijn en welke milieueffecten moeten worden onderzocht.

Het gaat bijvoorbeeld om de gevolgen van de bouw voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van de mensen die er wonen, het water of de veiligheid. Dat wordt gebruikt voor de Milieueffectrapportage (m.e.r. procedure). Die is nodig om een bestemmingsplan te maken.

Het concept van de NRD is af. Iedereen kan het lezen en kan tot 25 oktober reageren door een zienswijze in te dienen. Dat kan via de website van de gemeente Haarlemmermeer

Buitenleven in Lisserbroek
In Turfspoor is het straks ontspannen genieten met veel groen en ruimte voor buitenleven. Bij de inrichting van de buurt wordt gekozen voor eigenzinnige, kleinschalige buurtjes. Natuurlijke en duurzame materialen vormen de basis van de huizen en de inrichting van de openbare ruimte.

Vanuit Turfspoor komt er een natuurlijke fiets- en wandelroute als verbinding met het bestaande dorp Lisserbroek en met het (nieuwe) voorzieningencentrum in Lisserbroek Noord.

Hier proef je het buitenleven en kun je nog ouderwets lekkere producten kopen direct van de boer. Maar ook zelf appels plukken op het vlakbij gelegen Landgoed Olmenhorst. Dat is gelukkig vanaf 11 september t/m 31 oktober 2021 weer mogelijk! Klik hier voor meer informatie.

Tot zover onze update. Zodra er meer nieuws is hoor je van ons.

Hartelijke groet,

Team Turfspoor

Deel
Gekopieerd!