Hoe ontwikkelen wij Turfspoor?

Samen in Lisserbroek

Nog voordat de nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd, bundelen wij, de verschillende grondeigenaren in Turfspoor, onze krachten om samen met de gemeente, bewoners, provincie en andere grondeigenaren rondom Lisserbroek een aantrekkelijke en onderscheidende nieuwe leefomgeving te ontwikkelen. Dit doen we niet alleen voor nieuwe bewoners, maar juist ook met én voor de huidige bewoners. Want zij zijn degenen die op dit moment het meeste baat hebben bij aantrekkelijke plannen en goede besluiten. Als dit klopt, dan klopt het ook voor toekomstige bewoners. Samenwerkend onder de naam De Driehoek overleggen wij samen met medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer en leden uit de dorpsvertegenwoordiging van Lisserbroek tijdens periodieke Driehoeksoverleggen. Hier ontwikkelen wij onze visie op het gebied, denken we na over thema’s als duurzaamheid én maken we plannen waarin we dorpsbewoners, belangstellenden en lokale ondernemers betrekken. Zo maken we van Turfspoor en Lisserbroek samen een aantrekkelijke leefomgeving nu en in de toekomst. Daar zijn wij trots op!

Een grafische weergave van de co creatie route in Turfspoor